18 juni 2012

Rhodon

Andra kanske drar till Rhodos, men vi inspirerades av Eva och åkte till Södra Haga och rhododendronparken idag. Lummigt, vackert och snudd på exotiskt -  en fattigmans utlandsresa.

 
 Jag rekommenderar*!

*Och det jag ytterligare rekommenderar är en gps för att hitta dit, stället är innerst i en mycket komplicerad labyrinth. Kändes det som.

Inga kommentarer: