11 mars 2013

Bra gjort EU!

Nu blir det totalstopp för kosmetikatester på djur i EU, äntligen. Djurtester av färdiga produkter förbjöds redan 2004, men djurtestade råvaror har ändå kunnat användas. Men nu, från och med idag, är det finito med alla djurtester - ett påverkansjobb som jag brann för back in the days, i högstadiet och början av gymnasiet. Skål för det!

Party!

Inga kommentarer: