11 mars 2010

All men are created equal, but some are more equal than others

....eller nåt i den stilen, ett ungefärligt citat från en av mina favoritböcker Animal Farm. Av nån anledning ploppade det upp i mitt huvud idag efter Gammas jämställdhetsseminarium . Temat var mycket intressant, det var synd att timmen gick så snabbt att det bara blev lite ytskrap. Men tankearbetet fortsätter förhoppningsvis i var och ens huvud och hjärta. Jag är inget fan av den famösa millimeterrättvisan, men tycker ändå att båda föräldrarna måste dra ett lika stort lass. Att båda känner sig lyckliga med situationen. Att båda får dendär s.k. "egna tiden". Att båda känner sig lika viktiga och behövda. Jämställdhet i hemmet och relationen handlar för mig personligen kanske inte riktigt lika mycket vilka sysslor som utförs av vem och när, utan nånting som är ännu viktigare - den ömsesidiga respekten. Man kan vara jämställd i sin relation fast den ena bytt blöjor ett par gånger oftare den dagen, men inte om den ena parten på minsta lilla sätt tror sig vara förmer än den andra.

Inga kommentarer: