4 mars 2010

Varde det ljus

Nu vet jag inte vad jag ska tro - mina vetenskapliga observationer står emot NASA:s. De påstår att dygnet blev lite kortare pga jordbävningen i Chile häromdagen, medan mina egna observationer säger mig att dagen blir bara längre. Jag gäspar som en galning redan 17-tiden (och passar på att slänga in en extra karkki i käften samtidigt - behöver ju lite extra energi förstår ni väl) och önskar det vore sängdags snart. Dessutom noterade jag att gatubelysningen tändes först kl 18.20 på västerleden idag, det ni. Urhumanisten har talat, ugh.

Inga kommentarer: