30 maj 2012

På våran ö

Här är i varje fall en filur vi träffade på när vi promenerade till stranden, Lykke och jag. Hen var ganska butter av sig, och fräste ilsket då jag invaderade hens personliga sfär med min telefon för att fotografera hen.
Jag hade skrivit honom först, men sen kom jag på att jag ju inte undersökt kräket närmare och således inte borde dra några slutsatser om könet ifråga. Och så har jag just läst Peppes artikel i Hufvudstadsbladet* om "hen", så jag gick tillbaka och fixade till i texten lite och är nu mycket mer pc.

  *e-tidningen är gratis hela denna vecka, läs den där!

Inga kommentarer: